Onderbouwing Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) / Omgevingsverordening

Onderbouwing Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) / Omgevingsverordening

Wat is het?

Het komt voor dat iets niet in het bestemmingsplan past en daarnaast ook niet binnen de provinciale regels. Dit is zeker vaak aan de orde in het buitengebied (buiten de dorpen en steden). Wat dan nodig kan zijn, is een ‘onderbouwing Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)’ / Omgevingsverordening.

In de provinciale verordening heeft de provincie haar ruimtelijke regels opgeschreven. Deze regels vertellen wat gemeenten in bestemmingsplannen op moeten nemen. Wanneer u iets wilt waarvoor een nieuw (postzegel)bestemmingsplan nodig is, moet u zich dus ook aan deze regels houden. Deze regels gelden ook wanneer u afwijkt van het bestemmingsplan met een ruimtelijke onderbouwing.

Het kan zijn dat uw gemeente van u een onderbouwing vraagt. Gemeenten laten steeds meer door initiatiefnemers zelf doen namelijk. In de onderbouwing wordt dan eerst getoetst aan de provinciale regels. Wanneer het niet past wordt daarna waarom toch zou kunnen en moeten worden meegewerkt. Deze onderbouwing wordt vervolgens voorgelegd aan de provincie.

Wat heeft u eraan?

Waarom deze stap belangrijk is? Wanneer een provincie niet wil meewerken dan zal een gemeente ook vrijwel nooit meewerken. Een ontwerpbestemmingsplan kan stuklopen als de provincie niet akkoord is. En gezien de legesbedragen die gemeenten rekenen, moet dat worden voorkomen. Het is dus zeer belangrijk om in een vroegtijdig stadium duidelijkheid te hebben omtrent de houding van de provincie. Wij kunnen deze toetsing en onderbouwing voor u verzorgen.

Wat krijgt u van ons?

Wij leveren u een document aan in pdf waarin staat beschreven in hoeverre uw initiatief voldoet aan de provinciale regels. Indien het aan een aantal zaken niet voldoet, onderbouwen wij wat er nodig is om het wel te laten voldoen aan de regels.

Alle producten