Huis uitbouwen (zonder) vergunning

Wanneer mensen hun bestaande woning willen uitbreiden door een uitbouw op de begane grond dan is een van de eerste vragen die voorbij komt: “kan het zonder vergunning?”. Het antwoord hierop is bevestigend, maar dan hangt wel van een aantal factoren af. Een huis uitbouwen zonder vergunning heeft als voordeel dat u niet naar de gemeente hoeft om een vergunning te krijgen.

Voordelen vergunningsvrij

U krijgt te maken krijgt met de gemeente als er een vergunning moet worden aangevraagd. Als u gaat bouwen heeft u een vergunning voor de activiteit bouwen nodig. Dit kan worden aangevraagd via de website www.omgevingsloket.nl. Als het niet in het bestemmingsplan past, moet het ook om af te wijken van het bestemmingsplan. Behalve dat je allerlei tekeningen en berekeningen moet aanleveren betaal je ook leges die afhankelijk zijn van de bouwkosten. Dus: hoe hoger de bouwkosten, hoe hoger de leges. Allemaal redenen om te willen bouwen zonder vergunning.

Vergunningcheck

Of je daadwerkelijk kunt bouwen zonder vergunning hangt onder meer af van de grootte van het perceel en de afmetingen van hetgeen u wilt aanbouwen. Maar hoe vlieg je dat nu aan? Het is het beste om voor uzelf te bepalen wat uw wens is en welke afmetingen in oppervlakte en hoogte daarbij horen. Dit zijn gegevens die u nodig hebt om een vragenlijst te doorlopen in de vergunningcheck op het omgevingsloket. Vervolgens volgt uit de check of u een vergunning nodig heeft of niet. Aan de hand van het resultaat kunt u ervoor kiezen om uw plannen aan te passen zodat deze vergunningsvrij kunnen worden gerealiseerd.

Vergunning nodig

Mocht de situatie op uw perceel dusdanig zijn dat vergunningsvrij bouwen niet haalbaar is, of zijn uw wensen zo dat deze onmogelijk vergunningsvrij kunnen worden gerealiseerd, dan zult u er dus een vergunning voor moeten aanvragen. In het ‘simpelste’ geval heeft u alleen een vergunning nodig voor de activiteit ‘bouwen’. Het kan ook zo zijn dat uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. U dient dan tevens de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ aan te vragen. In een andere leggen wij uitgebreid uit wat een bestemmingsplan is. Verder hebben wij ook geschreven over de mogelijkheden die er zijn om af te wijken van het bestemmingsplan. Wij kunnen u in het gehele traject ondersteunen.

huis uitbouwen (zonder) vergunning blog