Wijzigingsplan

Wijzigingsplan

Een wijzigingsplan kan worden gemaakt wanneer dit in een bestemmingsplan staat. Deze wijzigingsbevoegdheid zit verwerkt in de regels.

Op grond van de wijzigingsbevoegdheid is het bijvoorbeeld  mogelijk om de bestemming te wijzigen naar een andere. Ook kan de bestemming worden uitgebreid.

Alle producten

Wat is het?

Een wijzigingsplan kan worden gemaakt op grond van een wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan. De wijzigingsbevoegdheid zit verwerkt in een bestemming. Op grond van die wijzigingsbevoegdheid is het bijvoorbeeld  mogelijk om de bestemming te wijzigen. Voorbeelden hiervan zijn de wijziging van een agrarische bedrijfsbestemming naar wonen wanneer een agrarisch bedrijf stopt, of de wijziging van agrarische gronden/weiland naar natuur. De primaire bestemming (dus waar de bevoegdheid in staat) blijft gelden totdat van de wijziging gebruik is gemaakt.

In tegenstelling tot het uitwerkingsplan is het geen verplichting, maar een bevoegdheid van het college. De gemeenteraad geeft deze bevoegdheid aan het college bij de vaststelling van het bestemmingsplan waarin de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen.

Hoe ziet het eruit?

Een wijzigingsplan heeft dezelfde verschijningsvorm als een bestemmingsplan: het bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding.

Hoe werkt het?

De werking is exact hetzelfde als dat van een bestemmingsplan.

Procedure uitwerkingsplan

De procedure van het wijzigingsplan komt grotendeels overeen met die van het bestemmingsplan. Het grote verschil is dat niet de gemeenteraad maar het college van B&W het uitwerkingsplan vaststelt. Dit zorgt ervoor dat de procedure korter is.