Uitwerkingsplan

Uitwerkingsplan

Som is het voor bepaalde gebieden of percelen nog niet geheel duidelijk wat er de komende jaren mee gaat gebeuren. Er kan dan een uit te werken bestemming worden vastgesteld. Deze bestemming bepaalt dat eerst een nieuw plan moet worden uitgewerkt voordat er gebruik van kan worden gemaakt van die bestemming. Deze uitwerking is een uitwerkingsplan.

Alle producten

Wat is het?

Een uitwerkingsplan is het resultaat van een uitwerkingsplicht uit een bestemmingsplan. De uitwerkingsplicht is vastgelegd in een bestemming uit het bestemmingsplan. In deze bestemming zijn de uitwerkingsregels (randvoorwaarden) voor een uitwerkingsplan vastgelegd. De bestemming is dan bijvoorbeeld ‘wonen’. In de bestemming is bijvoorbeeld het maximum aantal woningen en de maximum bouwhoogte vastgelegd. Hiervoor kan worden gekozen als bij het maken van het bestemmingsplan nog niet precies duidelijk is hoe de ontwikkeling eruit gaat komen te zien. Via het uitwerkingsplan kan de bestemming als het ware worden ‘bevestigd’ binnen de gegeven randvoorwaarden. Voorwaarde om te mogen bouwen is dat de bestemming eerst wordt uitgewerkt. Het is dus onderdeel van een bestemmingsplan.

Hoe ziet het eruit?

Een uitwerkingsplan heeft dezelfde verschijningsvorm als een bestemmingsplan: het bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding.

Hoe werkt het?

De werking is exact hetzelfde als dat van een bestemmingsplan.

Procedure uitwerkingsplan

De procedure van het uitwerkingsplan komt grotendeels overeen met die van het bestemmingsplan. Het grote verschil is dat niet de gemeenteraad maar het college van B&W het uitwerkingsplan vaststelt. Dit zorgt ervoor dat de procedure korter is.