Risicoanalyse planschade

Risicoanalyse planschade, exclusief taxatie

Bij een afwijking van het bestemmingsplan kan er planschade ontstaan. Of er planschade zal ontstaan kan worden ingeschat door een risicoanalyse planschade.

Planschade is een waardevermindering voor omliggende gebouwen of omzet van bedrijven. Dit kan gebeuren wanneer een nieuw bestemmingsplan is gemaakt. Een gemeente verlangt vaak een risicoanalyse planschade om dit risico te kunnen inschatten. De gemeente is volgens de wet namelijk degene die planschade toekent (en uitbetaalt!) wanneer dat is vastgesteld. Uiteindelijk legt de gemeente het risico op planschade meestal neer bij de initiatiefnemer via een overeenkomst. Voor uzelf is het daarom ook goed om inzicht te hebben.

De risicoanalyse planschade wordt gemaakt door de bestaande en de toekomstige situatie te vergelijken. Let wel: op grond van het bestemmingsplan. Met deze informatie maken wij een inschatting van de te verwachten planschade. Wanneer er planschade wordt verwacht kan er vervolgens een taxatie worden gedaan. Uit deze taxatie volgt de te verwachten hoogte van de schade.

Alle producten