Mag ik een schuurtje bouwen in mijn voortuin?

Soms is het plaatsen van een schuurtje in een achtertuin niet praktisch. Als hij slecht te bereiken is, heeft u er weinig aan. Het kan ook zijn dat u nog geen berging heeft, maar dat u het praktischer vindt om een schuurtje of berging te bouwen uw voortuin. Bijvoorbeeld om uw fietsen of het speelgoed van uw kinderen op te bergen. U komt toch vanaf de weg, dus waarom niet in de voortuin?

Lees eerst het bestemmingsplan

Lees dan eerst goed de regels van het geldende bestemmingsplan en het beleid binnen uw gemeente. In de achtertuin is vaak vergunningvrij een berging mogelijk. In uw voortuin kan dit vrijwel nooit. In het bestemmingsplan van uw gemeente is voor de voortuin vaak de bestemming ’tuin’ opgenomen met regels die geen bouwwerken toestaan in de voortuin. Dit doet de gemeente om het uiterlijk van de straat, zoals deze ooit ontworpen is, niet te laten verrommelen met een ratjetoe aan schuurtjes en bouwsels. Zie voor meer basisinformatie over bestemmingsplannen en vergunningsvrij bouwen onze eerdere blog.

Wat staat daar dan in?

Soms zijn in het bestemmingsplan voorwaarden opgenomen om iets mogelijk te maken in uw voortuin. Met een zogenaamde binnenplanse afwijking kan het college van B&W besluiten om medewerking te verlenen aan uw wens.

Beleid

Soms is er niets over opgenomen in het bestemmingsplan. Gemeentes kunnen dan wel beleid opgesteld hebben voor vaak voorkomende aanvragen voor kleine bouwwerken in voortuinen. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan,  mag u dan toch iets bouwen de voortuin. Een voorwaarde kan zijn dat een bouwwerk maximale afmetingen mag hebben. Of dat het karakter van een straat  behouden moet blijven. Vaak zijn hieraan voorwaarden verbonden.

Het bestemmingsplan Noordwest van de gemeente Heiloo heeft bijvoorbeeld een bestemming “tuin” aan de voorzijde van de woning (zie ruimtelijkeplannen.nl).

Hulp nodig?

Wij kunnen voor u een toets aan de regels van het bestemmingsplan doen. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u ook contact met ons opnemen.

mag ik een schuurtje bouwen in mijn voortuin blog